Mesto, v ktorom sa každý cíti dobre.

Projekt Jahodové mesto je iniciatíva, ktorej úlohou je priniesť do mesta Prešov život a odlíšiť ho od ostatných miest na Slovensku, v Európe a vo svete.

Prezentácia Jahodového mesta.

3. 3 .2022 sme verejnosti predstavili koncept projektu Jahodové mesto. Desiatky ľudí z prostredia biznisu, gastra, hotelierstva a turizmu sme hostili v nádherných priestoroch Plaza Beach a mohli tak s nimi diskutovať o tom, ako urobiť z mesta Prešov akraktívnejšie a svetové mesto.

Mesto, v ktorom každý nájde to, čo hľadá.

Jahodové mesto podporuje cestovný ruch a vytvára podmienky na jeho rozvoj. V Jahodovom meste má každý dostatok príležitosti, ako tráviť naplno svoj čas.

Chutné jedlo

Kvalitné ubytovanie

Prírodné bohatstvá

Šport a kultúra

História

Pravá identita mesta Prešov je opradená mnohými legendami. Pravdou ostáva, že jahody sú to, čo zdobí Prešov stáročia.
Názov Eperjes

Polovica 12. storočia nám rozpráva romantizovanú legendu o kráľovi Belovi II., ktorý mal pomenovať dedinku podľa jahôd, ktoré na území dnešného mesta rástli.

Jahodová pečať
Do polovice 15. storočia používalo mesto Prešov dve pečate. Veľkú pečať so symbolom kostola, sv. Mikuláša a malú pečať so symbolom jahody. Jahoda mala byť tzv. hovoriacim znamením, poukazujúcim na vtedajší názov mesta.
Jahoda alebo ruža

V roku 1453 dostalo mesto prvú erbovú listinu. V nej sú uvedené mimo iného aj tri červené ruže. Heraldika v tom čase poznala iba ľaliu a ružu, preto sa historici domnievajú, že tieto ruže mohli byť vyjadrením jahodového kvetu.

Jahoda a orol

Za vernosť J. Zápoľskému dostalo mesto Prešov v roku 1548 druhý erb. Zrejme na žiadosť Prešovčanov obsahoval erb už aj jahody. Tie vo svojich pazúroch drží orol. Jahody mali vyjadrovať vtedajšie meno Prešova.

500 rokov jahôd

V roku 1558 získalo mesto Prešov posledný erb, ktorý sa používal až do polovice 20. storočia. Aj v tomto erbe bol zakomponovaný orol s vetvičkou jahôd.

Zdroj: Príbehy starého Prešova

Autor: Peter Švorc

Prečo jahodové mesto

Nová identita prepája romantizujúcu legendu z čias od 12. storočia, erb mesta Prešov, túžbu priniesť do regiónu život a vytvoriť mesto, ktoré chutí.

elevate-mL19pj3_5Iw-unsplash

Čo očakávať od Jahodového mesta?

Projekt Jahodové mesto je iniciatíva, ktorej úlohou je priniesť do mesta Prešov život a odlíšiť ho od ostatných miest na Slovensku, v Európe a vo svete.

Dostávajte najčerstvejšie informácie z Jahodového mesta

PREŠOV

© Fotografia mesta Prešov, Facebook

2022 © Jahodové mesto