Zaujímavosti

V Prešove žije a tvorí veľká komunita výtvarníkov. Minulosť však ponúka zaujímavé príbehy prešovských výtvarníkov, ktoré sa nedá opomenúť.