Jahodový klub

Čo je Jahodový klub

Združenie podnikateľov z Prešova, ktorí spolupracujú a vzájomne sa koordinujú za účelom dosiahnutia rastu.

Prečo sa stať členom Jahodového klubu

1. Prezentácia prevádzky, podniku, organizácie na webe Jahodového mesta.

2. Profesionálna foto a video produkcia pre účely propagácie.

3. Propagácia prevádzky na sociálnych sieťach Jahodového mesta.

Ponukové balíky

BALÍK

Základ

BALÍK OBSAHUJE:

BALÍK

MAXI

BALÍK OBSAHUJE:

Benefity Jahodového mesta

Zaujímava a jasne definovaná identita.

Základňa fanúšikov a povedomie o značke.

Zrealizované aktivity, ktoré boli úspešné.

jahodový klub

Stabilný tím, ktorý sa stará o správu a vývoj.

Chcem sa stať členom Jahodového klubu

Stali sa členmi