Top 10 historicky významných rodákov z Prešova

Ladislav Berčéni

Gróf Ladislav Ignác Berčéni (1689 – 1778) bol počas svojho života významným vojvodcom, ktorý pôsobil najmä v službách Francúzska. Jeho priezvisko môžeme v rôznej forme zápiskov objaviť aj v podobe Bercsényi, Bercheny, Ladislas Ignace de Bercheny či Ladislaus Ignatius Berzeni. Rodný dom grófa stál v Prešove na Hlavnej ulici, kde teraz nájdeme palác Klobušickovcov. Jeho otcom bol významný uhorský aristokrat, cisársky generál a neskôr generalissimus povstaleckého vojska Františka II. Rákócziho, Mikuláš Berčéni. Práve Ladislav bol však prvým a jediným hornouhorským rodákom, ktorý dosiahol hodnosť maršal Francúzska. Berčéniho husársky pluk pôsobil vo zväzku francúzskej armády v rokoch 1721 – 1791, čiže až do obdobia Veľkej francúzskej revolúcie.

Jakub Bogdan

Prešovský barokový maliar, uvádzaný v literatúre aj ako Jacob Bogdani, Jakub James Bogdani či Jakub Bohdan žil v rokoch 1658 až 1724. Od roku 1694 pracoval pre britskú kráľovnú Máriu a neskôr pre kráľovnú Annu. Aktívnu časť tvorivého života strávil prevažne v Anglicku. Jeho rodný dom stále nájdeme v Prešove na Hlavnej ulici 5. Študoval v Prešove a vo Viedni, v Amsterdame pôsobil Jakub Bogdan ako maliar zátiší – prevažne kvetinových, ovocných a zvieracích motívov – najmä exotických vtákov. Od roku 1688 žil v Londýne, kde napokon aj zomrel. Jeho diela má v zbierke i Východoslovenská galéria v Košiciach či Slovenská národná galéria.

Oscar Berger

Umelecky nadaný Prešovčan Oscar Berger žil v rokoch 1901 až 1997. Bol to svetoznámy karikaturista, ktorý pôsobil v Prahe, Paríži, Londýne, Berlíne a v New Yorku pre magazíny Life, the New York Times, New York Herald Tribune, Le Figaro a Daily Telegraph. Umenie vyštudoval v Paríži a Berlíne. Keď sa Hitler dostal k moci, Bergerove karikatúry Hitlera rozhnevali on bol nútený opustiť krajinu. Strávil čas v Budapešti, Paríži a Ženeve, kde sa zúčastnil mnohých zasadnutí Spoločnosti národov. Nakoniec sa v roku 1935 usadil v Londýne, kde pracoval pre Daily Telegraph. Počas 50. rokov 20. storočia sa zúčastnil mnohých zasadnutí v OSN a ilustroval prakticky každého významného svetového lídra, ktorého tam bolo možné vidieť. Jeho tvorba je opisovaná slovami: skôr láskavý ako kritický, mierne satirický, ale nikdy zlomyseľný.

Yehuda Lahav

Rodákom z Prešova je aj slávny novinár, redaktor, spisovateľ a dlhoročný reportér z Blízkeho východu Yehuda Lahav (1930 – 2010). Jeho občianske meno bolo Štefan Weiszlowits. Od roku 1949 pôsobil v Izraeli a spolupracoval s mnohými slovenskými médiami. Intenzívne ho zaujímala problematika medzinárodných vzťahov, etnických napätí a izraelsko-palestínskych vzťahov. Písal politické úvahy, komentáre, analýzy a eseje. V jeho knihách Zjazvený život (2003), Odsúdení spolu žiť (2005), Odvrátená tvár konfliktu (2008) však nájdeme aj množstvo spomienok na rodinu a detstvo.

Janko Borodáč

Azda každému je známe meno Janko Borodáč. Jeden zo zakladateľov a budovateľov slovenského profesionálneho divadla na Slovensku využíval aj pseudonymy ako Ján Debnár či Janko Bystrý. Žil v rokoch 1892 až 1964. Bol divadelným režisérom, hercom, pedagógom i prekladateľom. Ako herec vytvoril na javiskách Slovenského národného divadla a Východoslovenského národného divadla skoro sto postáv. Jeho význam však tkvie v tom, že organizoval slovenský divadelný život a významnou mierou sa zaslúžil o vybudovanie slovenského profesionálneho divadelníctva. Ako režisér sledoval najmä národno-buditeľské ciele. Hry inscenoval veľmi realisticky, niekedy až popisne. Komédie mal radšej ako tragédie. Medzi jeho najvydarenejšie inscenácie patrili Tajovského hry Statky – zmätky a Ženský zákon, Palárikovo Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch a Hviezdoslavova dráma Herodes a Herodias.

Alexander Duchnovič

Rusínsky národný buditeľ, spisovateľ a gréckokatolícky farár Alexander Duchnovič žil v rokoch 1803 až 1865. Od roku 1990 je po ňom pomenované rusínske Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove. Ovplyvnil ho najmä pobyt v Beloveži (pôsobil tu ako farár a popritom učil), kde sa rozhodol viac angažovať za dôstojný život Rusínov. Kým dovtedy používal maďarčinu a ruštinu, odvtedy začal písať rodným jazykom. Venoval tiež pozornosť poznaniu základov poľnohospodárskych prác, osobitne záhradníctva a ovocinárstva. Pôsobil tiež ako notár v Užhorode, kanonik v Prešove či školský inšpektor.

Pál Máleter

Maléter Pál bol maďarský dôstojník a jeden z čelných vodcov maďarskej revolúcie v roku 1956. V tretej vláde Imre Nagya bol ministrom obrany. Po krvavom potlačení revolúcie bol spolu s ministerským predsedom Nagyom popravený. Ich telá zahádzali starým nábytkom v hrobe na dvore budapeštianskej väznice. 24. februára 1961 ich telá tajne vykopali a v asfaltovej lepenke zahrabali na cintoríne Újköztemető pod falošnými menami. V roku 1989 po páde komunistického režimu bol rehabilitovaný a posmrtne menovaný generálplukovníkom. 16. júna 1989 bol spolu s Imre Nagyom a s ostatnými martýrmi povstania na Námestí hrdinov slávnostne znovu pochovaný so všetkými vojenskými poctami. Narodil sa v roku 1917 v Prešove  v rodine intelektuálov. Najprv študoval medicínu, ale v roku 1939 pre finančné problémy prerušil štúdium a dobrovoľne sa prihlásil do armády, čím začala jeho vojenská kariéra.

Kálman Kertész

Medzi najznámejších prešovských vedcov patrí Kálmán Kertész. Narodil sa v Prešove v roku 1867, ešte počas Rakúskeho cisárstva. Býva označovaný za maďarského entomológa slovenského pôvodu. Zaoberal sa hlavne radom dvojkrídlovcov – Diptera. Počas života pracoval ako riaditeľ Maďarského národného múzea v Budapešti. Jeho najvýznamnejším dielom je „Katalog der Paläarktischen dipteren“.

Ján Adam Rayman

Narodil sa v Prešove v roku 1690 a je známy aj pod menami Johann Reiman, Ioannes Reimanus či Rayman János. Bol mestským lekárom mesta Prešova a župným lekárom Šarišskej župy. Vyrastal v lekárnickom prostredí, čo ho výrazne ovplyvnilo. Zároveň viedol veľkoobchod s liečivami, exotickým ovocím a korením a tokajským vínom. Vďaka profesionálnym i ľudským kvalitám bol prijatý do stavu šľachtického. V roku 1720 vykonal na vlastnej dcére očkovanie proti pravým kiahňam (Variola) vmasírovaním hnisu z kiahničky jej chorého brata do kožného rezu na ramene. Očkovanie v nasledujúcich rokoch s úspechom opakoval na viacerých pacientoch. Ján Adam Rayman sa zaoberal aj bacilárnou dyzentériou, osýpkami, šarlachom, besnotou a jej prenosom zo zvierat na človeka. Venoval sa i meteorológii (po prvýkrát v Rakúsko-Uhorsku pravidelne meral a zaznamenával dennú teplotu vzduchu), chémii (vykonával chemický rozbor minerálnych vôd podľa vlastných postupov) a ďalším prírodným vedám.

Ján Samuel Gertinger

Narodil sa v Prešove v roku 1754. Celý život pracoval ako lekárnik. Bol priekopníkom výroby cukru z cukrovej repy a ako prvý v Uhorsku vyrobil v roku 1801 cukor. Keďže sa však nedočkal žiadneho výraznejšieho uznania, ani podpory zo strany mesta či vlády, pustil sa v roku 1811 do budovania vlastného cukrovaru. Žiaľ, v roku 1813 J. S. Gertinger zomrel. Svoj výskum síce založil na osvedčených postupoch nemeckých vedcov, no zaviedol mnohé inovácie – napríklad špeciálne upravené strúhadlo na krájanie cukrovej repy a špeciálny lis na cukor.

 

 

Ďalšie články

prešov a sochy

Prešov a sochy – naše mesto sa má čím popýšiť

Počas bežnej prechádzky mestom väčšinou prehliadame skvosty, ktoré míňame. Prešov je pritom bohatý na rozmanité sochy, reliéfy či plastiky vo verejnom priestore. Pripravili sme pre vás základný prehľad tých najvýznamnejších, aby ste si niekedy, keď budete mať viac času, všimli túto nádheru.

Zobraziť
prehliadka prešova

O prehliadku Jahodového mesta bol záujem.

Jahodové mesto organizovalo bezplatnú prehliadku s top sprievodkyňou centrom mesta Prešov pre deti a dospelých. Skvelá nálada a množstvo vzácnych informácii sa dozvedelo viac ako 40 návštevníkov.

Zobraziť