Hvezdáreň a planetárium

Dotknime sa spolu hviezd a naučme sa niečo z vedy a fyziky

Hvezdáreň a planetárium v Prešove predstavujú výnimočný vizuálny i náučný zážitok pre malých i veľkých. Návštevníkom ponúka pozorovanie oblohy pomocou ďalekohľadov či tematické audiovizuálne programy a výstavy, ktoré tvoria podporný rámec prírodovedného vzdelávania a umeleckého vyjadrenia. 

Program tejto inštitúcie je pestrý – od rozprávkových audiovizuálnych programov v planetáriu cez vzdelávacie programy až po hudobné audiovizuálne programy pod umelou hviezdnou oblohou planetária, kde klasickú, populárnu alebo relaxačnú hudbu vybraných skladateľov a hudobníkov sprevádzajú vizuálne diela rôznych umelcov. 

Určité programy sú pre návštevníkov planetária dostupné aj v poľskom, maďarskom, anglickom, francúzskom, nemeckom i ruskom jazyku, čo otvára dvere inštitúcie aj zahraničným návštevníkom. Jedným z programov je aj Kúzelná fyzika, ktorého cieľom je popularizácia fyziky prostredníctvom zaujímavých laboratórnych experimentov. 

Infopoint

Objavovať ďalšie