Kalvária

Výnimočný výstup na najkrajší výhľad na mesto Prešov

Prešovská kalvária pochádza z prvej polovice 18. storočia a je to nádherný komplex barokových kaplniek a kostola, ktorú v minulosti považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska. Vznikla pôsobením jezuitov v období rekatolizácie a dokopy ju tvoria Kostol svätého Kríža, štrnásť kaplniek krížovej cesty, kaplnka Svätých schodov, katakomby a priľahlý cintorín. 

Cesta na kalváriu je podmanivá a vďaka pestrej prírode aj relaxačná. Jednotlivé kaplnky sú zdobené ornamentmi, erbom a polkruhovito zaklenutým vstupným portálom. Barokový Kostol svätého Kríža sa pýši zaujímavými nástennými maľbami, ktoré sú dielom prešovského maliara Ondreja Trtinu. Nad oltárom sú v kostole tri kríže a sochy Panny Márie, Márie Magdalény a sv. Jána apoštola. 

Z kalvárie sa návštevníkom naskytne výhľad na krásne mesto Prešov. Zaujímavý je aj cintorín, na ktorom je niekoľko umelecky cenných šľachtických a meštianskych krýpt v empírovom a historizujúcom slohu.

Infopoint

Objavovať ďalšie