Konkatedrála sv. Mikuláša

Jeden z najvýznamnejších kostolov na Slovensku s podmanivou duchovnou atmosférou

Konkatedrála sv. Mikuláša je jedným z najstarších kostolov na Slovensku. Pochádza zo 14. storočia a je to pôvodne jednoloďová, dnes už trojloďová stavba s vyvýšeným polygonálnym presbytériom. Ide o neskorogotický chrám, ktorý bol dokončený v roku 1515 a na stavbe ktorého sa podieľali majstri kamenári Mikuláš a Michal pod vedením prešovského staviteľa J. Brengiszera. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia konkatedrály ako interiérovej časti, tak aj exteriéru.

Dominantou konkatedrály je hlavný barokový oltár, uprostred ktorého sa nachádza ešte pôvodná gotická skriňa s troma nikami s neutrálnym zlatým pozadím a s troma plastikami. Jeho autorstvo sa pripisuje prešovskému rezbárovi Jánovi Weissovi. Nachádzajú sa tu aj dve neskorogotické plastiky adorujúcich anjelov, autorom ktorých je známy rezbár Majster Pavol z Levoče. Zaujímavosťou sú slnečné hodiny, nachádzajúce sa na oporných pilieroch konkatedrály.

Pre návštevníkov je prístupná nielen samotná konkatedrála, ktorá slúži hlavne na účely omší, ale aj 71 metrov vysoká veža, z ktorej je nádherný výhľad na celé mesto Prešov. Počas letnej sezóny je sprístupnená každý deň.

Infopoint

Objavovať ďalšie