Krajská galéria

Miesto plné umenia a kultúry minulosti i súčasnosti

Prešovská Krajská galéria patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku a založená bola v roku 1956. Aktuálne galéria vlastní vyše 4200 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. – 20. storočia. Zameriava sa najmä na umenie severovýchodného Slovenska, ale vyhľadáva a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska.

Galéria rozvíja rozmanitú výstavnú a kultúrno-výchovnú činnosť. Vystavuje nielen diela profesionálnych umelcov, ale aj žiakov umeleckých škôl. Stálou expozíciou Krajskej galérie je Sakrálne umenie 15.-19. storočia, ktorá pozostáva predovšetkým z polychrómovaných drevorezieb prezentuje sakrálne diela štyroch kresťanských konfesií, ktoré v regióne v priebehu storočí zanechali svoje stopy vo výtvarnom umení – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej.

Stála expozícia Krajskej galérie je prístupná i pohybovo znevýhodneným občanom a k dispozícii sú textové informácie v slovenskom a anglickom jazyku. Okrem výstav umeleckých diel organizuje galéria aj rôzne koncerty, kvízové popoludnia pre rodičov s deťmi, uvádzania kníh, besedy s autormi, workshopy či programy pre hendikepovaných. 

Infopoint

Objavovať ďalšie