Opálové bane

Prehliadka unikátnymi priestormi podzemných opálových báni z vás urobí ozajstných baníkov.

Najstaršie opálové bane na svete sa nachádzajú uprostred Slanských vrchov v obci Červenica v okrese Prešov. Nazývajú sa aj „Dubnícke bane“ a ide o historicky významnú oblasť, ktorej korene siahajú pravdepodobne až do predrímskych čias. Na základe odborného posúdenia nálezov však začala hlbinná ťažba opálu v Slanských vrchoch okolo 11. storočia. 

Slovenské opály stáročia vynikali intenzívnou hrou farieb, tzv. opalescenciou, a pre svoje jedinečné vlastnosti sú na svetových trhoch vysoko cenené. Prehliadku unikátnym priestorom podzemných opálových baní môžu návštevníci zažiť s odborným výkladom z oblasti histórie, geológie aj mineralógie. Vďaka prehliadke sa môžu dozvedieť čosi o živote a práci baníkov, aké nástroje používali a ako drahocenný opál hľadali.

Prehliadka vzácnymi opálovými baňami je prístupná pre rodiny s deťmi, ktorých súčasťou sú rôzne hry, príbehy a legendy, ale aj pre dobrodruhov, ktorých láka preskúmať tie najzaujímavejšie zákutia 35 kilometrov dlhých chodieb a vyskúšať si ťažbu tohto drahokamu s použitím rovnakého náradia, aké sa v baniach používalo pred 150 rokmi. 

Infopoint

Objavovať ďalšie