Levoča

Jedno z najkrajších historických miest na Slovensku, pýšiace sa dielom slávneho Majtra Pavla

Levoča je okresné mesto na Slovensku, ktoré je od roku 2009 zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Svojimi hradbami a urbanistikou si Levoča zachovala stredoveký charakter a vďaka veľkému množstvu umeleckých pamiatok patrí medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku. 

Keď sa spomenie mesto Levoča, pravdepodobne mnohým príde na rozum dielo Majstra Pavla z Levoče, neskorogotického rezbára a sochára, ktorý je tvorcom najvyššieho dreveného oltára na svete. Jeho dielu je venovaná expozícia v historickom dome na námestí v Levoči. 

Historické centrum Levoče ponúka prechádzku medzi približne päťdesiatimi meštianskymi domami, medzi ktorými nájdeme napr. Thurzov dom či Krupekov dom, pričom ide o dedičstvo architektúry s bohatým zdobením a maľbami, ktoré dnes už nevznikajú. Zaujímavosťou je aj klietka hanby na námestí, ktorá bola postavená v 16. storočí na verejné pranierovanie žien. 

Odporúčame vidieť a zažiť

Bazilika sv. Jakuba

Bazilika sv. Jakuba je najvýznamnejšou pamiatkou v Levoči a to predovšetkým vďaka svojim jedenástim gotickým a renesančným krídlovým oltárom, vrátane najvyššieho dreveného neskorogotického oltára na svete, ktorého autorom je sám Majster Pavol z Levoče. Dôležité miesto vo vnútornej výzdobe baziliky zastupujú aj nástenné maľby, predstavujúc rôzne biblické výjavy.

Dom Majstra Pavla

V historickom dome na námestí sa nachádza expozícia venovaná životu a dielu jedného z najvýznamnejších majstrov neskorej gotiky – rezbárovi Majstrovi Pavlovi. Expozícia dokumentuje jeho najvýznamnejšie diela monumentálneho i komorného charakteru. Návštevníci si môžu z blízka prezrieť slávnu „Poslednú večeru“ z najvyššieho gotického oltára na svete či plastiky z oltára „Narodenia“ i z oltára sv. Jánov a množstvo ďalších zaujímavých diel. 

Evanjelický kostol

Pôvabný klasicistický evanjelický kostol je jednou z dominánt levočského námestia. Pôdorys má v tvare gréckeho kríža, majestátnu kupolu a v interiéri sa nachádza mohutná klasicistická oltárna architektúra. V nej je umiestnený veľký oltárny obraz od levočského maliara Jozefa Czauczika predstavujúci Krista kráčajúceho po mori. Interiér je dotvorený iluzívnou architektonickou výmaľbou. 

Infopoint

Objavovať ďalšie