Stará Ľubovňa

stará ľubovňa

Bývalé slobodné kráľovské mesto vážiace si svoje dejiny. Hrad, skanzen a monohraká príroda.

Tokaj

tokaj

Vinohradnícka oblasť v povodí rieky Bodrog s históriou siahajúcou do Rímskej ríše.

Zemplín

zemplín

Výnimočne prostredie s dominanciou hôr a vodných plôch, plné rozmanitých historických úkazov.

Levoča

levoča

Jedno z najkrajších historických miest na Slovensku, pýšiace sa dielom slávneho Majtra Pavla.

Spiš

spiš

Rozľahlé územie Spiša pýšiace sa všetkým, čo príroda a človek dokážu.

Vysoké Tatry

vysoké tatry

Jedinečné tatranské mesto zasadené do prírody, ktorá predstavuje pýchu Slovenska.